Categories for רפואת העתיד

ttrtt

| 02/11/2017

כנות היא כנות היא כנות – בבוקר יום חמישי ה-26/10 הוזמנתי להעביר הרצאה בחוות נמורה בכל נושא שמרגיש לי לתועלת האדם, הגעתי עצוב לתפארת מסיבות מפוארות ועם זאת, זה מה שיצא כשהתחלנו לשוחח.. קצת מתבייש לשתף, כי אף מילה אחת שנאמרה בה לא עברה סינון במוח, מלבד מילה אחת גסה במקצת 🙂 הלב ביקש להתבטא