Categories for רפואת העתיד

הרב יובל הכהן אשרוב

| 26/01/2021

בישראל מסלולים שונים ללימודי בריאות ותזונה, ביניהם מכללות לנטורופתיה (ראו מאמר על לימודי נטורופתיה..), מסלולים שונים ללימודים מדעי התזונה/דיאטן קליני ומכללות עם מסלולים ברוח שונה המבוססת לרוב על שיטה מסוימת ופחות על לימודי מדע או ידע נרחב שמאפשר לתלמיד לפתח כישורי למידה והבנה מעמיקים. מסלול מוכר ומפורסם בישראל הינו המרכז הגבוה לרפואה טבעית – מכללת


לימודי נטורופתיה

| 26/01/2021

בישראל לימודי נטורופתיה מתחלקים ל-4 שנות לימודים הכוללים אינספור נושאים שונים אשר גורמים לבלבול ופיזור של התלמידים. מגמות אלו מנסות ליצור רושם של הכשרות מרובות, אך בסיום התכנית, התלמידים נותרים חסרי הכשרה מעמיקה באף אחד מהתחומים. זה גורם להצפת השוק ‘במטפלים’ ע”י תערובות של צמחים שלעתים גם עלולות להיות מסוכנות, פרחי באך כחלק מתכנית או